Tallinnas võib liituda esmaspäevasesse rühma.  Sakala 14, II krs 18.00-20.00
                 kolmapäevane rühm on täis 

Pärnus võib liituda Pae tn 4 kolmapäevasesse rühma 18.00-20.00

Tartus võib liituda kolmapäevasesse rühma Laululava II krs 19.00-21.00

Väänas võib liituda neljapäevasesse rühma Talltõllakuuris 19.00-21.00