Intensiivpäevad

Laagrid 2020
17-24.05.2020       Batumi, Gruusia (jääb kahjuks ära, eriolukord!!)
24.07-1.08.2020   Tõstamaal
täpsustamisel       Soomes

2020 a.
18. jaanuar       Loeng. "Väekuse kogumine"
  8. veebruar    Harjutus . "Hingamine, teooria ja praktika"
29. veebruar    Harjutus. "Õpime vormi I osa" Tartus
  7. märts          Harjutus. "Kloostriharjutus suletud pihkudega"
28. märts          Loeng. "Väekuse kasutamine"

Intensiivpäeva harjutused ja loengud toimuvad Sakala 14 II krs saalis
Algavad 12.00 ja kestavad kuni 17.00
Kaasa võtta matt, vihik ning sööki ja jooki.
Osalustasu 20.-/30.-   taiji kooli liikmed / teised huvilised