Salevere sügislaageris harjutame vana yang taiji esimest vormi. Teoorias ning meele harjutustes on põhiliseks fookuseks enda eesmärgid ja VÄE kasutamine tuleviku tegemisel.

Täpsemad detailid laagri kohta on tulemas. 
Olme ja päevakava on sarnane kevadlaagriga.