Pühapäeval 19.02 toimub intensiivpäeva loeng/harjutus Väekaks.*
Harjutus toimub Sakala 14 II krs saalis. 12:00-16:30.
Kaasa võta vihik, matt, söök ja jook.
Info ka siin.
Olenemata, kui palju sa taiji harjutuses oled käinud on see kursuste seeria jõukohane ja väga oluline harmooniliseks arenguks.

*Väekaks
loengute seerias käsitleme taiji õppimise ja harjutamise olulisemat osa. Kuidas ühendada enda füüsiline, energeetiline ja vaimne pool. Mis on nende osade tähtsus. Mis on takistused.   Ning kuidas neid erinevaid pooli optimaalselt arendada ja kasutada. 
Ja mis tähendab olla VÄEKAS!