"Taiji kui elujõu kasvatamine ja kasutamine"
Ringi tn3 II krs   
Õpime, harjutame ja räägime
Kaasa matt vihik ja sööki/jooki
Osalustasu 20.-